TA 101 trening – Beograd 2019.

Da li Vam je dosta situacija u kojima osetite konflikt između onoga kako se osećate i onoga kako se ponašate?

Događa Vam se da donosite odluke koje nisu sasvim u skladu sa Vašim istinskim osećanjima?

Teško Vam je da se u određenim situacijama ponašate u skladu sa sobom i da razumete svoju unutrašnju dinamiku?

Bilo da ste svesni ovih stanja ili samo prepoznajete raskorak u sebi, važno je da znate da se dobro stanje i upravljanje sopstvenim emocijama, ciljevima pa i ličnom istorijom, može naučiti, ukoliko ste dovoljno radoznali i otvoreni.

Vodiči za bavljenje unutrašnjim iskustvima dugo nisu postojali, ili su bili namenjeni uskom stručnom krugu profesionalaca, ili su bivali suviše komplikovano prezentovani. Neki su smatrali da se to uči kroz iskustvo, zanemarujući posledice izgubljenih godina i energije, kvaliteta života pa i zdravlja.

Živeći u svetu milijarde stimulusa na dnevnom nivou, suočavamo se sa nerealno zahtevnim oblicima filtriranja informacija, njihovog razvrstavanja i razlikovanja vrste utisaka, povezivanjem sa osećanjima koja su posledica istog i konačno upravljanjem njima.

Svakodnevni ritam života ubrzao se za nekoliko desetina puta u odnosu na način života pre samo desetak godina.

Višestrukost uloga i naše brzo prebacivanje iz profesionalne u ličnu ulogu ili obrnuto, doprinosi često težim adaptacijama, distrakcijama pažnje, prokrestinacijama (odlaganju) ili u najgorem slučaju fragmentaciji ličnosti koja gubi lične granice.

Sve to dovodi do dezorijentacije na različitim nivoima, ali i poteškoća u rešavanju istih.

 • Svesni ste koliko je važno motivisati sebe i prepoznati svoje potencijale, ali ne znate kako to da učinite
 • Razumete važnost dobre komunikacije i potrebu kvalitetnog rešavanja konflikata, ali se ne usuđujete da komunicirate na neki novi, osim već uvežbanog načina
 • Želite da upravljate svojim negativnim emocijama, jer mislite da su ‘jače od vas’
 • Znate da možete živeti kvalitetnije ukoliko uspete razumeti svoje emocije, uzroke ponašanja i sl.
 • Učenje iz iskustva sastavni je deo života, ali često nije dovoljno
 • Primenjena nauka i praksa pokazale su da ljudi koji iskustvo povezuju sa teorijsko – naučnim konceptima pomažu sebi da razumeju situacije u kojima se nađu, osećanja koja osećaju i stavove koje zastupaju.

TA 101 trening poslužiće svima koji su otvoreni i spremni da izađu iz zone komfora i zakorače u potpuno nove oblasti iskustvenog učenja.

Šta je TA 101?

TA 101 ili “TA u svakodnevnom životu” je razvojno-edukativni kurs koji uključuje bazične TA modele i iskustvene vežbe kojima polaznici ulaze u proces promene i dobijaju osnovna znanja iz transakcione analize.

 • Interaktivni TA 101, uvodni kurs omogućava da na jasan i jednostavan način počnete da razumete strukturu i funkciju sopstvene ličnosti i ličnosti drugih ljudi

 • Naučićete kako da šaljete i primate jasne i kongruentne poruke sebi i drugima

 • Imaćete uvid u obrasce koje ste prihvatali u svojim ranijim fazama razvoja, a na kojima počivaju vaša životna opredeljenja

 • Ispitaćete koliko su oni funkcionalni, koliko vam koriste

 • Odlučićete da napravite promenu, na način da ona bude izvodljiva i dostižna kako bi vas povela željenom pravcu

 • Naučićete kako da razumete svoj emocionalni život i njegove mehanizme, kao i da ga obogatite velikim rasponom osećanja i reagovanja prema sebi i drugima.

Prošavši TA 101 kurs, naučio sam da prepoznajem i uklanjam mnoga ograničenja koja sam sebi postavio u ranom periodu života i koja su me, premda ih nisam bio svestan, u mnogočemu sputavala i narušavala kvalitet života.

Vladimir Lišić

Ko stoji iza ovog treninga?

Organizacija HRIO u saradnji sa TAUS-om (Balkanskom Asocijacijom za Transakcionu Analizu) već duže vreme organizuje kvalitetne uvodne kurseve, nakon čega su mnogi polaznici uvideli i svoj lični benefit na istom, dok su se neki i prefesionalno usmerili u pravcu ove praktične i dostupne metode rada sa ljudima.

Trening vodi: Maja Pavlov, dipl.psiholog, psihoterapeut, TA instruktor, vanredni edukator i supervizor za oblast psihoterapije (PTSTA-P) i NLP trener (IANLP)

Maja Pavlov je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ona je nacionalno sertifikovani Transakcioni Analitičar (Savez Društava Psihoterapeuta Srbije), kao i međunarodno sertifikovani CTA (USA, San Francisco) i supervizor (PTSTA). Vodeći svoju dvadesetogodišnju psihoterapijsku praksu, neguje i rad radioničarskih, edukativnih i terapijskih grupa ljudi, u zemlji i inostranstvu.

TA 101 trening traje 2 dana.

Po završetku, dobija se TA 101 sertifikatTA 101 je priznat od strane međunarodne zajednice za transakcionu analizu ITAA i Evropskog udruženja za transakcionu analizu EATA.
Sticanje ovog sertifikata je neophodno ukoliko želite da nastavite da se edukujete u oblasti transakcione analize.

Termin treninga: 21. i 22.12.2019.

Cena treninga je 120 evra.

Prijave na e-mail: majapavlov@gmail.com

Stvorite uslove za svesnost, spontanost i kapacitet za bliskost što su i tri glavna benefita ovog programa!