Projekti 2020

1. Centar za mentalno zdravlje

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović, Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu i Udruženjem Korak ka sreći.
Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.
Organizovanje psiholoških iskustveno-edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.