Projekti 2011

Projekat prekogranične saradnje Medical Home Care / Hospice HU-SRB 0901/213/134

Standardizacija Palijativnog zbrinjavanja u Novom Sadu

 • Izvođenje Pilot projekta

Program decentralizovane saradnje
Podrška politici za decu i mlade u Srbiji
Jačanje institucija za decentralizaciju socijalnih usluga, zaštitu prava deteta i usklađivanje zakona sa standardima EU AID 8814

Koordinacija pet projekata:

 • EHO – Podrška Svratištu za decu ulice
 • Tračak – Vreme nenasilja
 • SOS Ženski Centar – Prevencija nasilja i prihvatanje razlika
 • Caritas Dekanata Novi Sad – Montessori dečija kuća
 • Škola Milan Petrović i SOS Dečije Selo – Osnivanje socijalnog preduzeća

Centar za mentalno zdravlje

Implementacija projekta

 • Tri grupe korisnika: psihijatrijska rehabilitacija, osobe sa MS, osobe sa psihološkim problemima
 • Grupna i individualna psihoterapija
 • NLP radionice
 • Osposobljavanje i posredovanje u integraciju u socijalnu sredinu

Monitoring i evaluacija za praćenje gradskih projekata za socijalnu zaštitu

 • Monitoring i evaluacija gradskih projekata za socijalnu zaštitu
 • Evaluacija i revizija tenderskih procedura
 • Izrada novih formata za apliciranje, praćenje i budžetiranje
 • Sistem bodovanja projekata
 • Uvođenje novih indikatora rentabilnosti – mesečni trošak po korisniku / cena usluge
 • Edukacija pružalaca usluga

Radionice za osnaživanje osoba sa Multiplom sklerozom

Implementacija projekta

 • Grupna i individualna psihoterapija
 • TA trening
 • Trening emocionalne pismenosti
 • NLP radionice