Grupna Psihoterapija

Grupna psihoterapija pomaže ljudima da saznaju nešto više o sebi, upoznaju netaknute i neistražene delove svoje ličnosti i da poboljšaju međuljudske odnose. Ovaj vid psihoterapije uspešno rešava osećaj izolacije, depresije, anksioznosti. Klijenti, takođe, slušajući druge tokom ovog psihoterapijskog procesa svoj problem sagledevaju iz više perspektiva i ostvaruju uvid u mogućnost različitog definisanja i doživljaja problema.

Benefit grupne psihoterapije je i činjenica da klijent od članova grupe može da nauči i sam definiše nove i funkcionalne strategije za suočavanje sa poteškoćama.