Projekti

Naši projekti imaju za cilj socijalnu inovaciju i razvoj socijalnih usluga.

Treninzi i Edukacije

O Nama

Hrio je nevladina organizacija osnovana s ciljem da pomogne pojedincima, grupama ljudi i institucijama i usavrši inovativne koncepte nevladinog i vladinog sektora u polju mentalnog zdravlja, socijalne zaštite, neformalnog obrazovanja i zdravstva.

Organizacija je okrenuta posebnim marginalizovanim grupama društva, ali i službama u sistemima socijalne tranzicije, koji žele da unaprede, usavrše i poboljšaju svoj radni učinak, strategije i efekte rada. U sedištu interesovanja organizacije HRIO jeste socijalna inovacija: podsticanje, koordinacija, i organizovanje inovativnih socijalnih struktura. Organizacija se angažuje u oblasti monitoringa i evaluacije različitih socijalnih projekata.

Psihoterapija

Individualna Psihoterapija

Individualna psihoterapija predstavlja proces gde klijent i obučeni psihoterapeut rade jedan na jedan. U psihoterapijskom procesu klijent istražuje svoja osećanja, verovanja i ponašanja radeći sa važnim događajima, uspomenama i uticajnim osobama iz svoje prošlosti.

Razmislite o individualnoj psihoterapiji!

Pročitaj Više

Grupna Psihoterapija

Grupna psihoterapija pomaže ljudima da saznaju nešto više o sebi, upoznaju netaknute i neistražene delove svoje ličnosti i da poboljšaju međuljudske odnose. Ovaj vid psihotrapije uspešno rešava osećaj izolacije, depresije, anksiozosti.

Razmislite o grupnoj psihoterapiji!

Pročitaj Više

Online Psihoterapija

I mi smo deo ove globalne priče. I nama je jasno da ponekad tempo života ume da bude toliko brz da zaboravimo na mnoge stvari ili jednostavno nismo u mogućnosti da stignemo na sva mesta na kojima bi smo želeli ili trebali da budemo u jednom danu.

Razmislite o online psihoterapiji!

Pročitaj Više