Projekti 2015

Podrška porodicama osoba sa smetnjama u razvoju.

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović i Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.
Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.
Organizovanje psiholoških iskustveno edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.

TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika kroz transakcionu analizu

Saznaj Više

Studija za održivo socijalno preduzetništvo u Staroj Moravici

STUDIJA ZA ODRŽIVO SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U STAROJ MORAVICI DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU „OTTHON“

Projekat: Unapređenje položaja korisnika Doma za lica ometena u mentalnom razvoju ‘OTTHON’,
kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu

Autori:
Maja Pavlov
Ervin Erős