Projekti 2012

Standardizacija, Edukacija i Tenderske procedure za Upravu i Provajdere u lokalnoj zajednici

Implementacija, ekspertska podrška
Razvoj i konceptualizacija novih modernih socijalnih usluga prema Evropskim procedurama naručivanja, fakturisanja i evaluacije usluga.

  • Uspostavljanje metodologije za raspisivanje tendera u oblasti socijalne zaštite
  • Istraživanje i postavka okvira (jedinice mere fakturisanja, optimalne cene usluga) za četiri grupe usluga
  • Edukacije za pružaoce usluga pri procesu konkurisanja na tender

Integrisana palijativna zaštita u Novom Sadu

Implementacija projekta
Pokretanje integrisane službe Palijativnog zbrinjavanja u Novom Sadu kroz učešće pet službi koje su aktivno sarađivali na saobraćanju grupi od 20 pacijenata u terminalnoj fazi bolesti.

  • Postavka međusektorske saradnje kroz umrežavanje službi
  • Pilotiranje i direktno pružanje usluga korisnicima u terminalnoj fazi bolesti
  • Operacionalizacija puta zbrinjavanja kroz standardizaciju usluga i protokola

Informator službi socijalne zaštite u Novom Sadu

Implementacija projekta
Izrada i štampa jedinstvenog informatora socijalnih službi u Novom Sadu, koja obuhvata sve aktivne činioce u radu s različitim ciljnim grupama.

NLP i TA edukacije

Implementacija projekta
Pokretanje edukativnog centra i održavanje treninga:

  1. Transakciona analiza u svakodnevnom životu
  2. Neuro Lingvističko Programiranje za svakoga
  3. Trening za mlade:’ Uhvati sebe’