Projekti 2019

1. Porodična asistencija – Porodični saradnik

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović i Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu.

Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.

Organizovanje psiholoških iskustveno-edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.

2. Porodična asistencija – Porodični saradnik

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović i Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu.

Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.

Organizovanje psiholoških iskustveno-edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.

3. Porodična asistencija – Porodični saradnik

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović, Gradskom upravom za socijalnu i dečiju zaštitu i Udruženjem Korak ka sreći.

Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.

Organizovanje psiholoških iskustveno-edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.