O Nama

Hrio je nevladina organizacija osnovana s ciljem da pomogne pojedincima, grupama ljudi i institucijama i usavrši inovativne koncepte nevladinog i vladinog sektora u polju mentalnog zdravlja, socijalne zaštite, neformalnog obrazovanja i zdravstva.

Organizacija je okrenuta posebnim marginalizovanim grupama društva, ali i službama u sistemima socijalne tranzicije, koji žele da unaprede, usavrše i poboljšaju svoj radni učinak, strategije i efekte rada. U sedištu interesovanja organizacije HRIO jeste socijalna inovacija: podsticanje, koordinacija, i organizovanje inovativnih socijalnih struktura. Organizacija se angažuje u oblasti monitoringa i evaluacije različitih socijalnih projekata. HRIO istražuje najefikasnije modele socijalnih struktura i njihovu sinergiju u oblasti više sistema, promoviše socijalno odgovorne kvalitetne i rentabilne usluge u lokalnoj zajednici.

Naša Misija

U radu na mentalnom zdravlju, orgaizacija HRIO doprinosi kvalitetu života osoba, i okruženja u kojem se one nalaze (porodica, firma,škola, kolektiv, itd).U svom radu HRIO podstiče svesnost, rast i promenu osoba.U sedištu interesovanja organizacije HRIO jeste socijalna inovacija: podsticanje, koordinacija, i organizovanje inovativnih socijalnih struktura.HRIO istražuje najefikasnije modele socijalnih struktura i njihovu sinergiju u oblasti više sistema, promoviše socijalno odgovorne kvalitetne i rentabilne usluge u lokalnoj zajednici

Naš Rad

Organizacija se angažuje u oblasti monitoringa i evaluacije različitih socijalnih projekata.
Održava stručne i edukativne seminare i predavanja
Pruža individualnu psihoterapiju
Grupnu psihoterapiju
Razvojno – edukativne treninge.

Oblasti našeg delovanja

 •  Socijalna zaštita
 • Mentalno zdravlje
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Duhovnost

Prethodne inicijative i implementirani projekti:

Razvoj socijalnih usluga

 • Podizanje službi kućne nege
 • Podizanje dnevnih centara
 • Uspostavljanje savetovališta za roditelje obolele od Fenilketonurije
 • Podizanje Montessori predškolske ustanove za romsku decu
 • Uspostavljanje dnevnog centra za osobe lečene od psihoza
 • Unapređenje mentalnog zdravlja osoba sa Multiplom sklerozom

Istraživački rad i edukacije

 • Akredaticija programa strukture rada dnevnih centara
 • Akreditacija programa i obuka kadra za rad u službama kućne nege
 • Studija izovdljivosti za zapošljavanje kadrova u službama otvorenih oblika socijalne zaštite u Vojvodini
 • Studija izvodljivosti o palijativnom zbrinjavanju u Srbiji
 • Razvoj i pilotiranje minimalnih standarda usluga socijalne zaštite u Srbiji
 • Procene troškova socijalnih usluga i pružaoca usluga u Srbiji
 • Izrada i razvoj strateških planova i budžeta opština u Srbiji
 • Monitoring i evaluacija projekata socijalne zaštite