Porodična Psihoterapija

Porodična 2018-05-17T16:15:47+00:00

Porodična Psihoterapija

Porodična terapija pomaže članovima porodice da poboljšaju komunikaciju i konstruktivno reše sukobe. Ovaj način psihoterapijskog rada može da uključuje sve članove porodice ili samo one koji su spremni i voljni da sarađuju, zavisi od terapijskog cilja. Terapijski plan se definiše na osnovu okolnosti i promene kojoj se teži kao i na osnovu svih specifičnosti koje nosi svaka porodica i odnosi unutar nje.

Porodična terapija pomaže u poboljšanju problematičnih odnosa sa partnerom, decom ili drugim članovima porodice. Takođe se mogu rešavati specifična pitanja kao što su: bračni, finansijski problemi, sukobi između roditelja i dece,uticaj zlostavljanja ili posledice mentalnih bolesti na celu porodicu. Koncepti ovog psihoterapijskog pristupa se mogu primeniti u mikro i makro porodičnom okruženju.

Prijavi Se