Projekti 2017

Podrška porodicama osoba sa smetnjama u razvoju.

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović i Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.
Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.
Organizovanje psiholoških iskustveno edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.

Akreditovani Kurs: 6 bodova za zdravstvene radnike.

Odnos pacijenta i zdravstvenog radnika, uz očuvanje ličnih granica i pružanje profesionalne podrške.
Kako održati konstruktivne odnose u timu zdavstvenih radnika.

Autori:
Maja Pavlov
Maja Antić