Projekti 2014

Razvoj i integracija ličnosti mladih

Projekat ‘Razvoj i integracija ličnosti mladih’ realizuje se uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Novog Sada i kancelarije za mlade.
Cilj projekta:
Neformalno obrazovanje kreirano i predstavljeno mladima na prijemčiv i atraktivan način
Mere – aktivnosti:
Kreirati i realizovati programe neformalnog obrazovanja, zasnovane na analizi potreba. Unapređenje svesti mladih u vezi odnosa prema sebi, drugima i svetu, kroz neformalni obrazovni proces.
Specifični ciljevi projekta tiču se edukativnih ishoda iskustveno edukativne grupe treninga, na koima će osobe generalno:

  • Naučiti da razumeju strukturu i funkciju sopstvene ličnosti, i ličnosti drugih ljudi
  • Naučiti kako da šalju i primaju jasne i kongruentne poruke sebi i drugima
  • Imati uvid u obrasce koje su prihvatali u svojim ranijim fazama razvoja, a na kojima počivaju njihova životna opredeljenja
  • Ispitaće koliko su oni funkcionalni, koliko im koriiste
  • Doneti odluke u vezi promene, na način da ona bude izvodljiva,i dostižna
  • Naučićekako da razumeju svoj emocionalni život, i njegove mehanizme, kao i da ga obogate velikim rasponom osećanja i reagovanja prema sebi i drugima usmereni su ka poboljšanju ličnog stanja, odnosa i komunikacija, izoštravanje percepcije, definisanje ciljeva i reprogramiranja namera, unapređenja veze između misli, emocije i tela.

Maja Pavlov, psihoterapeut, NLP trener.

TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika kroz transakcionu analizu

Saznaj Više