Projekti 2018

Podrška porodicama osoba sa smetnjama u razvoju.

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović i Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.
Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.
Organizovanje psiholoških iskustveno edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.