Projekti 2013

Zdravstveni Savez Vojvodine je akreditovao dva stručna sastanka koju realizuje HRIO:

 1. Od narušenih do konstruktivnih odnosa u timu zdravstvenih radnika
 2. Odnos pacijent – zdravstveni radnik

Predavanja se realizuju na poziv zdravstvenih ustanova.
Svaka tema donosi 2 boda zdravstvenim radnicima.

Predavač: Maja Pavlov, psiholog, psihoterapeut, NLP trener
Projekat je namenjen: lekarima, stomatolozima, farmaceutima, biohemičarima,medicinskim tehničarima, zdravstvenim tehničarima

Za najavu sastanka, neophodno kontaktirati Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine

“Uhvati sebe”

Projekat ‘Uhvati sebe’ realizuje se uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Novog Sada I kancelarije za mlade
Cilj projekta:
Neformalno obrazovanje kreirano i predstavljeno mladima na prijemčiv i atraktivan način
Mere – aktivnosti:
Kreirati i realizovati programe neformalnog obrazovanja, zasnovane na analizi potreba
Unapređenje svesti mladih u vezi odnosa prema sebi, drugima i svetu, kroz neformalni obrazovni proces.
Specifični ishodi NLP treninga, kao praktičnog modela usmereni su ka poboljšanju:

 • Ličnog stanja
 • Odnosa i komunikacija
 • Izoštravanje percepcije
 • Definisanja ciljeva i reprogramiranja namera
 • Unapređenja veze između misli, emocije i tela

NLP programira i sinhronizuje nesvesne i svesne procese i pomaže da osobe osveste svoje funkcionalne i disfunkcionalne unutrašnje mape, a time i način da ih menjaju.
Pored Sekretarijata za sport i omladinu, projekat će se realizovati i sa Američkom bibliotekom, poznatom kao ‘Američki kutak’, i izdavačkom kućom ‘Psihopolis’.

Asistencija kroz edukaciju

Implementacija projekta
Podrška i asistencija organizacijama i ustanovama pri apliciranju projektne dokumentacije kod sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu, prema metodologiji SETUP-a.

 • Podrška pli apliciranju organizacijama s projektnim predlozima na raspisan konkurs Grada
 • Asistiranje organizacijama pri određivanju najadekvatnije jedinice mere, koja definiše njihovu uslugu
 • Unapređenje održivosti organizacija kroz podrška pri dizajniranju specifičnih skala participacije i plana održivosti organizacija
 • Pomoć organizacijama pri revidiranju broja usluga nakon odobrenih sredstava javnim konkursom

Razvoj usluga socijalne zaštite kroz monitoring i evaluaciju metodologijom SETUP

Implementacija, ekspertska podrška
Unapređenje kvaliteta rada celokupne mreže pružaoca socijlanih usluga u Novom Sadu metodologijom SETUP-a.
Specifični ciljevi:

 • Izrada kompletnog paketa dokumentacije i formulara za izveštavanje po metodologiji SETUP (finansijski, narativni i tehnički)
 • Razvoj sveobuhvatnog programa / sistema praćenja uspešnosti i izvršavanja usluga
 • Održavanje edukacija pružaocima za koršćenje novih formata za izveštavanje i praćenje
 • Konstantni monitoring, praćenje i evaluacija socijalnih usluga
 • Asistencija pri korišćenju i usavršavanju skala participacija korisnika
 • Pomoć pri izveštavanju koristeći procedure SETUP a