CTA online – pripremni kurs

Postanite Sertifikovani Transakcioni analitičar (CTA).

CTA online

Od marta kreće novi pripremni kurs za CTA.

10 susreta, 1 x mesečno 3 sata, online. Cena: 50e

Na kursu ćete dobiti osnovne postavke i orijentaciju oko pisanja CTA rada, načina prezentovanja TA modela, upoznavanje sa savremenijom TA teorijom i praktičnim radom.

  • Kako definisati svaku od sekcija pisanog rada?
  • Kako izabrati klijenta za studiju slučaja?
  • Etičke smernice za teoriju i praktičan rad.
  • Kako izabrati snimke za prezentovanje rada sa klijentom?
  • Kako formirati transkripte za usmeni ispit?
  • Kako pripremiti i usidriti dobro stanje za ispitnu situaciju?
  • Kako doneti odluku da li ići na ispit sa prevodiocem ili polagati na engleskom jeziku?

Tokom deset susreta ovi procesi postaju jasni, i učesnici počinju da pišu svoj rad. Do kraja kursa možete oformiti studiju slučaja i napisati kompletan rad, ukoliko se posvetite na efikasan način ispitnom procesu.

Ovaj kurs treba da pomogne studentima pod supervizijom, kolegama, nacionalnim psihoterapeutima i savetnicima u Srbiji da pristupe procesima polaganja i sertifikacije uz podršku, informisanost i konkretne korake do sertifikacije.