NLP Practitioner trening – Podgorica 2020.

Svesni ste puno puta kako od Vaše mentalne kondicije zavisi Vaš uspeh, Vaša motivacija i ciljevi koje postižete…

Važno Vam je da dok živite i radite možete i da se dobro osećate, ali vam ne polazi uvek za rukom…

Vidite da i pored najbolje volje, ne upravljate svojim stanjima jer ste zbunjeni nekim od emotivnih signala koje primate i osećate…

Ali niko Vam nije predočio da se uspeh, dobro stanje i upravljanje sopstvenim emocijama, ciljevima pa i ličnom istorijom, može naučiti, ukoliko ste dovoljno radoznali i otvoreni.

Vodiči za bavljenje unutrašnjim iskustvima dugo nisu postojali, ili su bili namenjeni uskom stručnom krugu profesionalaca, ili su bivali suviše komplikovano prezentovani. Neki su smatrali da se to uči kroz iskustvo, zanemarujući posledice izgubljenih godina i energije, kvaliteta života pa i zdravlja.

Zvuči poznato?

Živeći u svetu milijarde stimulusa na dnevnom nivou, suočavamo se sa nerealno zahtevnim oblicima filtriranja informacija, njihovog razvrstavanja i razlikovanja vrste utisaka, povezivanjem sa osećanjima koja su posledica istog i konačno upravljanje njima.

Svakodnevni ritam života ubrzao se za nekoliko desetina puta u odnosu na način života pre samo desetak godina.

Višestrukost uloga i naše brzo prebacivanje iz profesionalne u ličnu ulogu ili obrnuto, doprinosi često težim adaptacijama, distrakcijama pažnje, prokrestinacijama (odlaganju) ili u najgorem slučaju fragmentaciji ličnosti koja gubi lične granice.

Sve to dovodi do dezorijentacije na različitim nivoima.

NLP Practitioner trening poslužiće svima koji su otvoreni i spremni da izađu iz zone komfora i zakorače u potpuno nove oblasti iskustvenog učenja.

Šta je NLP?

Neurolingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model, odnosno metodologija koja izučava komunikaciju sa samim sobom kako bismo se samomotivisali i postigli cilj, ali i ostvarili uspešnu komunikaciju sa drugim ljudima. Ovaj metod nam pomaže da uvidimo način da bolje priđemo ljudima, da ih razumemo, uspostavimo usaglašenost i preuzmemo kontrolu nad sopstvenim iskustvima

 • Razumećete kako funkcioniše unutrašnje iskustvo

 • Uticaćete na promene prema željenim obrascima i stanjima

 • Naučićete da pratite, razumete i usmeravate svog klijenta (sagovornika)

 • Iznaći ćete najbolje opcije u konfliktnim zonama i ovladaćete stresom

 • Upravljaćete negativnim emocijama kao što su ljutnja, krivica, strah i dr.

 • Staćete na put negativnim navikama i reakcijama

 • Obradićete negativna sećanja (fobije, traume), na način da njihova energija postane deo Vaših snaga, ne slabosti

 • Afirmisaćete odnose poverenja i saradnje sa drugim ljudima

 • Bićete vrhunski komunikator

 • Unapredićete svoje liderske sposobnosti

 • Umećete da motivišete sebe i druge prilikom postavljanja ciljeva i prepoznate svoje najbolje resurse

 • Razumećete kako ste stvarali eventualna ograničavajuća uverenja i zamenićete ih efikasnijim obrascima

 • Uočićete kako govorite ili postavljate pitanja, i kako se to odražava na vašu komunikaciju sa drugima i sa sobom

 • Razumećete svoje emocije, kognicije i ponašanja

 • Upoznaćete svoj nesvesni um i pronaći put ka porukama koje Vam šalje

Ko stoji iza ovog treninga?

Organizacija HRIO u saradnji sa PSIHOPOLISOM organizuje ovaj trening, a već sedam godina radi na realizaciji kvalitetnih NLP Praktičarskih i NLP Master treninga, a od nedavno i Treninga za NLP trenere.

Trening vodi: Maja Pavlov, psiholog, PTSTA psihoterapeut, IANLP trener

Maja Pavlov je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ona je nacionalno sertifikovani Transakcioni Analitičar (Savez Društava Psihoterapeuta Srbije), kao i međunarodno sertifikovani CTA (USA, San Francisco) i supervizor (PTSTA). Unapređujući veštine postaje i NLP trener. Vodeći svoju dvadesetogodišnju psihoterapijsku praksu, neguje i rad radioničarskih, edukativnih i terapijskih grupa ljudi, u zemlji i inostranstvu.

NLP Practitioner trening se sastoji iz 9 modula tj. 18 dana. Na poslednjem modulu je sertifikacija, gde polaznici dobijaju sertifikate:

IANLP (Internacionalne Neuro Lingvističke Asocijacije) sa zvanjem: NLP Praktičar

Trajanje treninga: 18 dana , 130 sati

Cena: 1200 evra, plaćanje moguće na 9 rata

Termin I modula: 14. i 15.3.2020.

STRUKTURA 9 NLP TRENINGA

I modul: Zakoračite kroz vrata uspešne komunikacije

Šta je NLP? Začetnici NLPa, stubovi uspeha u NLPu,

Aksiomi NLPa, korisne pretpostavke koje vode u izvrsnost

Gradite poverenje da bi vas ljudi pratili (rapport, pacing, leading)

Kalibriranje: Uočavanje sitnih promena, usklađivanje ritma,odnos usaglašenosti, vođenje sagovornika

Postavljanje ciljeva i fokusiranost na cilj.

II modul: Doživimo svet svim čulima

Reprezentativni sistemi i jezik koji koristimo (vizuelno, auditivno, kinestetički, olfaktivno, gustativno)

Usidrite i upravljajte svojim najboljim stanjem: Sidrenje: otkrijte svoja sidra, usidrite dobra stanja, i promenite neželjene reakcije u situacijama kada rukovodite, pregovarate, na sastancima…

Hijerarhija ideja: model promene nivoa apstrakcije (chunking).

III modul: Budite precizni, izbegnite nesporazume: Komunikacijski model

Modelovanje Virdžinije Satir i Frica Perlsa kroz Meta jezički model: Postavljanje preciznih i fokusiranih pitanja i korišćenje jezika, otvaranje novih perspectiva u komunikaciji

Miltonovi jezički obrasci: Milton Erikson i igra s nesvesnim, NLP tehnike u radu s nesvesnim.

IV modul: Menjajte svoju sliku sveta menjajući kvalitet svojih misli

Submodaliteti: svojstva slika, zvukova, osećaja u našem umu.

Kako ljudi kodiraju iskustva i kako ih koriste za promenu uverenja, koja nas ograničavaju.

Kako menjamo ograničavajuća uverenja uz pomoć submodaliteta?

Sagledajte događaje iz tuđih cipela: Perceptualne pozicije.

V modul: Koja je vaša strategija? Motivacija, prodaja, pamćenje, efikasnost. Kako da povećate svoje sposobnosti u onom što vam je važno?

Disneyeva strategija kreativnosti

Otkrijmo sopstvenu metaforu: Metafore i kako ih koristimo u prezentaciji, na sastancima, izbegnite otpor kod sagovornika.

VI Modul: Prošetajmo svojom piramidom ličnosti: Diltzova piramida NLN

Vrednosti, kriterijumi, uverenja:tehnike ličnog rasta i razvoja.Kako upravljamo emocijama, i povećavamo ličnu efikasnost i kreativnost.

Kongruencija i nekongruencija.

VII modul: Sagledajte situaciju iz drugog ugla i nazovite je na pravi način (Reframing)

Prihvatite kritiku s osmehom i kritikujte bez osuđivanja (Feedback)

Kuda idemo i gde želimo da stignemo? Ciljevi, zadaci, željena stanja i uvremenjenost.

VIII modul: Modelovanje iz NLP kuhinje: Modelovanje obrazaca uspešnih

V- K disocijacije.

Preuokviravanje u 6 koraka i pregovaranje

Menjanje lične istorije: rešavanje neželjenih emocijai ograničavajućih uverenja temporalnim tehnikama.

Koliko je sati na Vašoj vremenskoj liniji?(Time line) Temporalne tehnike: kako rešavate negativne emocije, ograničavajuća uverenja uz pomoć temporalnih tehnika

(Time line po metodologiji Ted James-a).

IX modul: Integracija i sertifikacija: Prošetajmo svim NLP praktičarskim modulima, i kreirajmo viziju. Open book test znanja, i završna izlaganja.

Prijave na e mail:psihopolisnlp@gmail.com ili na mob. tel +381 63 11 22 806